Mūsų Globėjo dienos minėjimas

posted in: Aktualijos | 0

Šiandien (vasario 15 d.) švenčiame hospiso Globėjo pal. kun. Mykolo Sopočkos liturginį minėjimą. Pavedame Jam mūsų hospiso misiją, mūsų šeimas, savanorius, mūsų geradarius ir aukotojus

Dėkojame už sveikinimus, kurie mus pasiekia iš viso pasaulio, ypač nuo kun. Jano Puzynos iš Ašmenos rajono, kur gimė Globėjas.

P.S. Mūsų Globėjas paruošė hospiso darbuotojams vaišių.