Moksleivių pagalba hospisui

posted in: Aktualijos | 0

Birželio 17-18 dienomis moksleiviai iš Vilniaus Jezuitų gimnazijos ir Antano Vienuolio progimnazijos noriai prisidėjo prie Hospiso aplinkos tvarkymo. Kiemas sužydo gėlėmis,

pagalbininkų juoko skambesiu ir sveikųjų pagalba sergantiems.

Dėkojame mokytojams ir jų ugdytiniams už dovanotą laiką, nuveiktus aplinkos gražinimo darbus ir atviras pagalbai širdis!

Hospiso bendruomenė