Melskimės už tevą Vitoldą

posted in: Aktualijos | 0

Skubėkime mylėti žmones, nes jie taip greit išeina” (kun. Jan Twardowski)

Mūsų hospiso bendruomenė vienijasi maldoje su Amžiną Atilsį Dominikono Tėvo Vitold Slabig Artimaisiais. Vilniuje ir ne tik, jis paliko šventumo ir savo tarnystės kitų labui pėdsakus… Daug kartų padėjo mūsų hospisui…, ir netgi po mirties mums padeda…

Tėvo Vitoldo intencija mūsų bendruomenė aukoja maldas ir Šv. Mišių auką.

Laidotuvių dieną, rugpjūčio 18 (ketvirtadienis) Šv. Teresės Bažnyčioje 17.30 val. bus aukojamos Šv. Mišios į kurias kviečiame visus, apglėbkime mūsų Tėvą ir visą Dominikonų bendruomenę malda.

Jėzau, pasitikiu Tavimi!

Nuotraukos iš laidotuvių

ses. Michaela Rak su visa Hospiso bendruomene