Lithuanian (Lithuania)Polish (Poland)
Start Galerija

Galerija

Hospiso pašventinimas / Poświęcenie hospicjum / 2012-06-16Hospiso pašventinimas / Poświęcenie hospicjum / 2012-06-16 (241)
Paliativios medicinos kursai / Kurs medycyny paliatywnejPaliativios medicinos kursai / Kurs medycyny paliatywnej (107)
Bal hospicjumBal hospicjum (65)
Ministro vizitas / Wizyta ministra / 2013-05-02Ministro vizitas / Wizyta ministra / 2013-05-02 (18)
Wielkie sprzątanie / Dydysis tvarkymas / 2013-05-01Wielkie sprzątanie / Dydysis tvarkymas / 2013-05-01 (32)
Savanorių mokymai / Szkolenia wolontariuszy / 2013-05-11Savanorių mokymai / Szkolenia wolontariuszy / 2013-05-11 (19)
Prezentacija / Prezentacja / 2013-05-08Prezentacija / Prezentacja / 2013-05-08 (7)
Wizyta gości z Hospicjum Św. Anny w Manchesterze / Svečių iš Šv. Onos hospiso Manchesteryje vizitas / 2013-05-27Wizyta gości z Hospicjum Św. Anny w Manchesterze / Svečių iš Šv. Onos hospiso Manchesteryje vizitas / 2013-05-27 (5)
Pierwsze wspólne świętowanie / Pirmoji mūsų šventė / 2013-06-01Pierwsze wspólne świętowanie / Pirmoji mūsų šventė / 2013-06-01 (38)
Motocyklowa Pielgrzymka Ostrobramska 2013 / Piligriminė Aušros Vartų Kelionė Motociklais 2013 / 2013-06-22Motocyklowa Pielgrzymka Ostrobramska 2013 / Piligriminė Aušros Vartų Kelionė Motociklais 2013 / 2013-06-22 (11)
Wizyta gości z placówek medycznych / Svečių iš medicinos įstaigų vizitas / 2013-06-27Wizyta gości z placówek medycznych / Svečių iš medicinos įstaigų vizitas / 2013-06-27 (4)
Szkolenia przeciwpożarowe w Hospicjum / Priešgaisrinės saugos mokymai Hospise / 2013-06-29Szkolenia przeciwpożarowe w Hospicjum / Priešgaisrinės saugos mokymai Hospise / 2013-06-29 (29)
Koncert chóru z Gdańska / Choro iš Gdansko koncertas / 2013-06-30Koncert chóru z Gdańska / Choro iš Gdansko koncertas / 2013-06-30 (3)
Autostopem po Europie / Autostopu per Europą / 2013-07-15Autostopem po Europie / Autostopu per Europą / 2013-07-15 (13)
Własny środek transportu / Nuosava transporto priemonė / 2013-09-11Własny środek transportu / Nuosava transporto priemonė / 2013-09-11 (8)
Pomnik św. Faustyny stanął obok wileńskiego hospicjum / 2013-10-05Pomnik św. Faustyny stanął obok wileńskiego hospicjum / 2013-10-05 (17)
Goście z Kazachstanu z wizytą w Hospicjum / 2013-10-08Goście z Kazachstanu z wizytą w Hospicjum / 2013-10-08 (1)
Pola Nadziei dla Wileńskiego Hospicjum / Vilties laukai mūsų Hospisui / 2013-10-11Pola Nadziei dla Wileńskiego Hospicjum / Vilties laukai mūsų Hospisui / 2013-10-11 (10)
Dary jesieni od mieszkańców Czarnego Boru / Rudens gėrybės iš Juodšilių gyventojų / 2013-10-26Dary jesieni od mieszkańców Czarnego Boru / Rudens gėrybės iš Juodšilių gyventojų / 2013-10-26 (7)
Pomocna dłoń z programu „Bėdų turgus“ / Pagalbos ranka iš laidos „Bėdų turgus“ 2013-11-26Pomocna dłoń z programu „Bėdų turgus“ / Pagalbos ranka iš laidos „Bėdų turgus“ 2013-11-26 (3)
Przygotowania do Świąt w Hospicjum / Pasiruošimai Šventėms / 2013-12-19Przygotowania do Świąt w Hospicjum / Pasiruošimai Šventėms / 2013-12-19 (6)
Spotkanie opłatkowe w hospicjum / Kalėdinis susitikimas hospise / 2013-12-20Spotkanie opłatkowe w hospicjum / Kalėdinis susitikimas hospise / 2013-12-20 (10)
Święta w hospicjum / Šventės hospise / 2013-12-24Święta w hospicjum / Šventės hospise / 2013-12-24 (7)
Droga dywaników / Kilimelių kelias / 2014-01-14Droga dywaników / Kilimelių kelias / 2014-01-14 (11)
Podziękowane / Padeka / 2014-01-23Podziękowane / Padeka / 2014-01-23 (8)
Bal w Ameryce / Pokylis Amerikoje / 2014-02-02Bal w Ameryce / Pokylis Amerikoje / 2014-02-02 (7)
Pola nadziei / Vilties laukai / 2014-04-17Pola nadziei / Vilties laukai / 2014-04-17 (6)
Echa wystawy / Parodos aidai / 2014-05-06Echa wystawy / Parodos aidai / 2014-05-06 (5)
Św. Dydak / Šv. Didakas / 2014-05-06Św. Dydak / Šv. Didakas / 2014-05-06 (5)
Wystawa w podwórku / Paroda kieme / 2014-05-08Wystawa w podwórku / Paroda kieme / 2014-05-08 (6)
Rodzina – kolebką życia / Šeima – gyvybės lopšys / 2014-06-06Rodzina – kolebką życia / Šeima – gyvybės lopšys / 2014-06-06 (17)
Konferencja / Konferencija / 2014-06-06Konferencja / Konferencija / 2014-06-06 (5)
Wspieram Hospicjum / Remiu hospisą / 2014-08-26Wspieram Hospicjum / Remiu hospisą / 2014-08-26 (4)
Wilno w Gdańsku / Vilnius Gdanske / 2014-09-10Wilno w Gdańsku / Vilnius Gdanske / 2014-09-10 (5)
Echa Jarmarku Narodów / Tautų Mugės aidai / 2014-09-22Echa Jarmarku Narodów / Tautų Mugės aidai / 2014-09-22 (8)
Wizyta gości z Białorusi / Svečių iš Baltarusijos vizitas / 2014-09-26Wizyta gości z Białorusi / Svečių iš Baltarusijos vizitas / 2014-09-26 (7)
Pola nadziei / Vilties laukai / 2014-10-08Pola nadziei / Vilties laukai / 2014-10-08 (192)
Wizyta gości z Białorusi / Svečių iš Baltarusijos vizitas / 2014-11-14Wizyta gości z Białorusi / Svečių iš Baltarusijos vizitas / 2014-11-14 (4)
Podziękowanie Volkswagen / Padėka Volkswagen / 2014-11-21Podziękowanie Volkswagen / Padėka Volkswagen / 2014-11-21 (5)
Wizyta minister / Ministrės vizitas / 2014-11-25Wizyta minister / Ministrės vizitas / 2014-11-25 (8)
Dekoracje dzieci / Vaikų dekoracijos / 2014-12-16Dekoracje dzieci / Vaikų dekoracijos / 2014-12-16 (14)
Nagroda „Krzysztof” / „Kristoforo“ apdovanojimasNagroda „Krzysztof” / „Kristoforo“ apdovanojimas (10)
Kolędy dla chorych / Kalėdinės giesmės pacientamsKolędy dla chorych / Kalėdinės giesmės pacientams (3)
Spotkanie opłatkowe w hospicjum / Kalėdinis susitikimas hospise / 2014-12-22Spotkanie opłatkowe w hospicjum / Kalėdinis susitikimas hospise / 2014-12-22 (14)
Wieczór kolęd / Kalėdinių giesmių vakaras / 2015-01-05Wieczór kolęd / Kalėdinių giesmių vakaras / 2015-01-05 (62)
Kolędowanie u dominikanów / Kalėdinis koncertas pas dominikonus / 2015-01-15Kolędowanie u dominikanów / Kalėdinis koncertas pas dominikonus / 2015-01-15 (94)
Bal w Cracovia Manor / Balius Cracovia Manor / 2015-01-28Bal w Cracovia Manor / Balius Cracovia Manor / 2015-01-28 (45)
Bohaterowie wśród nas / Herojai tarp mūsų / 2015-01-28Bohaterowie wśród nas / Herojai tarp mūsų / 2015-01-28 (6)
Christus Mansionem Benedicat / 2015-01-30Christus Mansionem Benedicat / 2015-01-30 (13)
Gala plebiscytu Polak Roku 2014 / 2015-01-31Gala plebiscytu Polak Roku 2014 / 2015-01-31 (21)
Konferencja w Solecznikach / Konferencija Šalčininkuose / 2015-02-24Konferencja w Solecznikach / Konferencija Šalčininkuose / 2015-02-24 (13)
Kiwiszki / Kyviškės / 2015-03-30Kiwiszki / Kyviškės / 2015-03-30 (5)
Koncert w Gdańsku / Koncertas Gdanske / 2015-03-28Koncert w Gdańsku / Koncertas Gdanske / 2015-03-28 (33)
Podziękowanie Gdańsk / Padėka Gdanskas / 2015-04-08Podziękowanie Gdańsk / Padėka Gdanskas / 2015-04-08 (3)
Spotkanie wielkanocne / Velykinis susitikimas / 2015-04-07Spotkanie wielkanocne / Velykinis susitikimas / 2015-04-07 (7)
Wizyta gości z Kowna / Svečių iš Kauno vizitas / 2015-04-10Wizyta gości z Kowna / Svečių iš Kauno vizitas / 2015-04-10 (8)
Wyniki konkursu / Konkurso rezultatai / 2015-04-22Wyniki konkursu / Konkurso rezultatai / 2015-04-22 (22)
Finał Kampanii „Pola Nadziei” / Kampanijos „Vilties laukai“ finalas / 2015-05-09Finał Kampanii „Pola Nadziei” / Kampanijos „Vilties laukai“ finalas / 2015-05-09 (255)
Konferencja poświęcona aktualiom pielęgniarstwa / Konferencija skirta slaugos aktualijoms / 2015-05-17Konferencja poświęcona aktualiom pielęgniarstwa / Konferencija skirta slaugos aktualijoms / 2015-05-17 (5)
Spotkanie przedstawicieli medycyny paliatywnej / Paliatyvios medicinos atstovų susirinkimas / 2015-06-05Spotkanie przedstawicieli medycyny paliatywnej / Paliatyvios medicinos atstovų susirinkimas / 2015-06-05 (3)
Goście z Francji / Svečiai iš Prancūzijos / 2015-06-17Goście z Francji / Svečiai iš Prancūzijos / 2015-06-17 (5)
Motocyklowa Pielgrzymka Ostrobramska 2015 / Piligriminė Aušros Vartų Kelionė Motociklais 2015 / 2015-06-20Motocyklowa Pielgrzymka Ostrobramska 2015 / Piligriminė Aušros Vartų Kelionė Motociklais 2015 / 2015-06-20 (25)
Ikona mojego serca / Mano širdies ikona / 2015-07-07Ikona mojego serca / Mano širdies ikona / 2015-07-07 (118)
Ikona mojego serca / Mano širdies ikona / 2015-07-07 - PraceIkona mojego serca / Mano širdies ikona / 2015-07-07 » Prace (18)
Miłość nie zna granic / Meilė nežino ribų / 2015-07-14Miłość nie zna granic / Meilė nežino ribų / 2015-07-14 (12)
Młodzież międzynarodowa / Tarptautinė jaunimo grupė / 2015-07-14Młodzież międzynarodowa / Tarptautinė jaunimo grupė / 2015-07-14 (8)
Pielgrzymi z Gąbina / Piligrimai iš Gombino / 2015-07-28Pielgrzymi z Gąbina / Piligrimai iš Gombino / 2015-07-28 (5)
ks. John Baptist Bashobora w Hospicjum / kun. John Baptist Bashobora hospise / 2015-08-02ks. John Baptist Bashobora w Hospicjum / kun. John Baptist Bashobora hospise / 2015-08-02 (6)
Wizyta harcerzy z Polski / Skautų iš Lenkijos vizitas / 2015-08-03Wizyta harcerzy z Polski / Skautų iš Lenkijos vizitas / 2015-08-03 (7)
Dary z Niemiec / Dovanos iš Vokietijos / 2015-08-04Dary z Niemiec / Dovanos iš Vokietijos / 2015-08-04 (6)
Wizyta młodzieży w naszym Hospicjum / Jaunimo vizitas mūsų hospise / 2015-08-12Wizyta młodzieży w naszym Hospicjum / Jaunimo vizitas mūsų hospise / 2015-08-12 (13)
Gdańsk i Wilno / Gdanskas ir Vilnius / 2015-08-08Gdańsk i Wilno / Gdanskas ir Vilnius / 2015-08-08 (67)
Gdańsk w Wilnie / Gdanskas Vilniuje / 2015-09-20Gdańsk w Wilnie / Gdanskas Vilniuje / 2015-09-20 (7)
Pola Nadziei / Vilties laukai / 2015-10-14Pola Nadziei / Vilties laukai / 2015-10-14 (52)
Wizyta Pracowników Banku Zachodniego WBK / Vakarų Banko WBK iš Varšuvos darbuotojų apsilankymas / 2015-11-06Wizyta Pracowników Banku Zachodniego WBK / Vakarų Banko WBK iš Varšuvos darbuotojų apsilankymas / 2015-11-06 (4)
Spotkanie z uczniami Wileńskiej Syrokomlówki / Susitikimas su Vladislavo Sirokomlės vidurinės mokyklos bendruomene / 2015-11-17Spotkanie z uczniami Wileńskiej Syrokomlówki / Susitikimas su Vladislavo Sirokomlės vidurinės mokyklos bendruomene / 2015-11-17 (7)
Wizyta Przedstawicieli Episkopatów Europy Wschodniej / Rytų Europos Vyskupų vizitas / 2015-11-17Wizyta Przedstawicieli Episkopatów Europy Wschodniej / Rytų Europos Vyskupų vizitas / 2015-11-17 (11)
Jubileusz 60-lecia „Wilii” / „Vilijos“ 60-mečio jubiliejus / 2015-11-21 Jubileusz 60-lecia „Wilii” / „Vilijos“ 60-mečio jubiliejus / 2015-11-21  (26)
Ks. Kardynał w Hospicjum / Kardinolas Hospise / 2015-12-02Ks. Kardynał w Hospicjum / Kardinolas Hospise / 2015-12-02 (9)
Rajd-2015-12-22Rajd-2015-12-22 (6)
Dakar 2016 / Dakaras 2016 / 2015-12-28Dakar 2016 / Dakaras 2016 / 2015-12-28 (201)
Logo Hospicjum na Rajdzie Dakar / Hospisas Dakare / 2016-01-09Logo Hospicjum na Rajdzie Dakar / Hospisas Dakare / 2016-01-09 (5)
Powrót uczestników Dakaru 2016 / Dakaro 2015 dalyvių sugrįžimas / 2016-01-19Powrót uczestników Dakaru 2016 / Dakaro 2015 dalyvių sugrįžimas / 2016-01-19 (25)
Rodzina Pospieszalskich w Hospicjum / Pospieszalskių Šeimos vizitas  Hospise / 2016-01-20Rodzina Pospieszalskich w Hospicjum / Pospieszalskių Šeimos vizitas Hospise / 2016-01-20 (5)
Gimnazjaliści w Hospicjum / Gimnazistai Hospise / 2016-01-29Gimnazjaliści w Hospicjum / Gimnazistai Hospise / 2016-01-29 (18)
Listy które leczą / Laiškai kurie gydo / 2016-01-27Listy które leczą / Laiškai kurie gydo / 2016-01-27 (5)
Wizyta uczniów z Rzeszy / Moksleivių iš Riešes apsilankymas / 2016-01-27Wizyta uczniów z Rzeszy / Moksleivių iš Riešes apsilankymas / 2016-01-27 (5)
Czas dobroci / Gerumo valandėle / 2016-02-09Czas dobroci / Gerumo valandėle / 2016-02-09 (2)
Uczynki miłosierdzia otwierają Bramy Nieba / Gailestingumo darbai atveria Dangaus vartus / 2016-02-17Uczynki miłosierdzia otwierają Bramy Nieba / Gailestingumo darbai atveria Dangaus vartus / 2016-02-17 (10)
Niedziela w rodzinie / Sekmadienis šeimoje / 2016-02-21Niedziela w rodzinie / Sekmadienis šeimoje / 2016-02-21 (8)
Swieciany-2016-03-03Swieciany-2016-03-03 (11)
Niemiez-2016-03-03Niemiez-2016-03-03 (29)
Zbiórka na Hospicjum przy kościele sióstr Wizytek w WarszawieZbiórka na Hospicjum przy kościele sióstr Wizytek w Warszawie (5)
Koncert Charytatywny w Gdyni / Labdaringas koncertas / Gdynėje 2016-03-19Koncert Charytatywny w Gdyni / Labdaringas koncertas / Gdynėje 2016-03-19 (22)
Projekt wielkopostny z Kowalczuk / Gavėnios projektas iš Kalvelių / 2016-03-24Projekt wielkopostny z Kowalczuk / Gavėnios projektas iš Kalvelių / 2016-03-24 (5)
Dekoracje od małych Przyjaciół / Dekoracijos nuo Mažųjų Draugų / 2016-03-22Dekoracje od małych Przyjaciół / Dekoracijos nuo Mažųjų Draugų / 2016-03-22 (12)
Zakwitły nasze Pola Nadziei /Pražydo mūsų Vilties Laukai / 2016-05-04Zakwitły nasze Pola Nadziei /Pražydo mūsų Vilties Laukai / 2016-05-04 (10)
MIŁOSIERDZIE I NADZIEJA ZAWSZE RAZEM / GAILESTINGUMAS IR VILTIS VISADA KARTU / 2016-05-12MIŁOSIERDZIE I NADZIEJA ZAWSZE RAZEM / GAILESTINGUMAS IR VILTIS VISADA KARTU / 2016-05-12 (165)
Pola nadziei w Veronie / Vilties laukai Veronoje / 2016-05-16Pola nadziei w Veronie / Vilties laukai Veronoje / 2016-05-16 (6)
Pola nadziei za Oceanem / Vilties laukai už Vandenyno / 2016-05-16Pola nadziei za Oceanem / Vilties laukai už Vandenyno / 2016-05-16 (9)
Kwiaty na podwórzu Hospicjum / Gėlės Hospiso kieme / 2016-05-24Kwiaty na podwórzu Hospicjum / Gėlės Hospiso kieme / 2016-05-24 (41)
Pielgrzymka Motocyklowa Suwałki-Ostra Brama / Motociklininkų piligriminė kelionė Suvalkai – Aušros Vartai / 2016-06-18Pielgrzymka Motocyklowa Suwałki-Ostra Brama / Motociklininkų piligriminė kelionė Suvalkai – Aušros Vartai / 2016-06-18 (189)
Wolontariat Młodzieży z Opus Dei w naszym Hospicjum/2016-07-29Wolontariat Młodzieży z Opus Dei w naszym Hospicjum/2016-07-29 (20)
XXVI-pielgrzymka-suwaki--wilno-ostra-brama/2016-0-29XXVI-pielgrzymka-suwaki--wilno-ostra-brama/2016-0-29 (55)
Pogrzeb o. Witolda Słabiga / kun. Vitoldo Slabigo laidotuvės / 2016-09-01Pogrzeb o. Witolda Słabiga / kun. Vitoldo Slabigo laidotuvės / 2016-09-01 (7)
Serce człowiecze niestrudzenie czyni dobro!Serce człowiecze niestrudzenie czyni dobro! (2)
Motociklai / 2016-10-03Motociklai / 2016-10-03 (47)
„Śląsk” / 2016-10-01„Śląsk” / 2016-10-01 (7)
Bal w Cracovia Manor / Balius Cracovia Manor / 2016-10-08Bal w Cracovia Manor / Balius Cracovia Manor / 2016-10-08 (86)
 Pola nadziei / Vilties laukai / 2016-10-14 Pola nadziei / Vilties laukai / 2016-10-14 (83)
Wyśpiewana Niepodległa / 2016-11-11Wyśpiewana Niepodległa / 2016-11-11 (110)
Koncert „Drzewo Nadziei„ / Koncertas „Vilties medis“ / 2016-11-23Koncert „Drzewo Nadziei„ / Koncertas „Vilties medis“ / 2016-11-23 (39)
Odpusty w Ostrej Bramie / Aušros Vartų atlaidai / 2016-11-18Odpusty w Ostrej Bramie / Aušros Vartų atlaidai / 2016-11-18 (22)
Wizyta Pani Prezydent / Prezidentės vizitas / 2016-12-08Wizyta Pani Prezydent / Prezidentės vizitas / 2016-12-08 (6)
Św. Mikolaj / Šv. Mikalojus / 2016-12-06Św. Mikolaj / Šv. Mikalojus / 2016-12-06 (15)
Świąteczne wypieki / Pyragų akcija / 2016-12-13Świąteczne wypieki / Pyragų akcija / 2016-12-13 (12)
Spektakl „Oskar i Pani Róża” / 2016-12-15Spektakl „Oskar i Pani Róża” / 2016-12-15 (26)
Dakar 2017 / 2016-12-26Dakar 2017 / 2016-12-26 (52)
Rozes/2017-01-05Rozes/2017-01-05 (17)
Śladami Pani Róży / Ponios Rožės pėdomis / 2017-01-04Śladami Pani Róży / Ponios Rožės pėdomis / 2017-01-04 (43)
Parafie-2017-01-04Parafie-2017-01-04 (25)
Oplatek-2016-12-29Oplatek-2016-12-29 (34)
Kiermasz / Mugė / 2017-02-23Kiermasz / Mugė / 2017-02-23 (32)
Wyjątkowa Środa Popielcowa / Ypatingas Pelenų Trečiadienis / 2017-03-01Wyjątkowa Środa Popielcowa / Ypatingas Pelenų Trečiadienis / 2017-03-01 (20)
Dziecko-Dziecku / Vaikas-vaikui / 2017-03-03Dziecko-Dziecku / Vaikas-vaikui / 2017-03-03 (6)
Zanussi-2017-04-08Zanussi-2017-04-08 (8)
Etna-2017-04-08Etna-2017-04-08 (2)
Wielkanoc_2017-04-16Wielkanoc_2017-04-16 (14)
Zycie-jest-darem-2017-05-02Zycie-jest-darem-2017-05-02 (20)
5-lat-2017-05-135-lat-2017-05-13 (104)
Ryby-2017-06-06Ryby-2017-06-06 (23)
Koncert-w-Szylanach-2017-06-05Koncert-w-Szylanach-2017-06-05 (9)
Orkiestra-2017-06-19Orkiestra-2017-06-19 (59)
Pielgrzymka_2017-07-19Pielgrzymka_2017-07-19 (18)
Dakar-2017-09-14Dakar-2017-09-14 (9)
Kielce-2017-09-27Kielce-2017-09-27 (40)
Dakar-2017-09-27Dakar-2017-09-27 (33)
Cracovia-Manor-2017-10-10Cracovia-Manor-2017-10-10 (7)
Dozynki-2017-09-30Dozynki-2017-09-30 (12)
Jarmark-harcerski-2017-10-08Jarmark-harcerski-2017-10-08 (7)
Opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie 2017-11-17 / Švenčiausios Aušros Vartų Dievo Motinos Atlaidai Vilniuje 2017-11-117Opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie 2017-11-17 / Švenčiausios Aušros Vartų Dievo Motinos Atlaidai Vilniuje 2017-11-117 (7)
 
Powered by Phoca Gallery