Kasdienė Gailestingumo Duona

posted in: Aktualijos | 0

“KASDIENIES DUONOS DUOK MUMS ŠIANDIEN“, tokius maldos žodžius kartojame nuolat. Šiuo troškimu gyvena kiekviena šeima, ne išimtis ir Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas – namai, kuriuose kiekvieną dieną gyvenama, kovojama, suteikiama pagalba, džiaugiamasi ir mylima bei nuolatos dalyvaujama Dievo Gailestingume.

Hospiso direktorė ses. Michaela yra pasakiusi: „Hospisą palyginau su dideliu duonos kepalu. Tas kepalas turi savyje daug grūdų. Kažkas gali aukoti visą kepalą duonos ir to prašau, tačiau gana dažnai dalinamės tuo, ko mums neužtenka, tais mažais grūdais. Tūkstančiai žmonių, kurie smulkiomis aukomis susideda tam duonos kepalui, kuriuo maitiname hospisą – gyvena visame pasaulyje. Raginu ir prašau prisidėti visus, nes trūksta grūdų hospiso duonai, kurios reikia kasdien, nes padedame neatlygintinai ir visiems.“

Kasdieninės „Duonos kepalas“, kuris hospise yra labai skalsus sudarytas iš daugelio grūdų. Jie atkeliauja skirtingais keliais, bet jų visų pradžia artimo meilė ir gailestingumas. Kiekviena pagalba, nesvarbu kokia jos forma (sodo ar daržo gėrybės, fizinė pagalba ūkio darbams, piniginė auka) padeda įgyvendinti hospiso misiją.

Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčios bendruomenės tikintieji surinkta auka nutarė prisidėti prie grūdų „Duonos kepalui“, kuris kasdien reikalingas gausiai hospiso šeimynai. Kiekvienas grūdelis yra aukso vertės, DĖKOJAME už Jūsų meilė artimui, kuri liudija tikrą krikščionio gyvenimą.

Nauji grūdai hospiso kasdienai atkeliavo ir iš kito Vilniaus rajono krašto Paberžės ir Eitminiškių parapijiečių rankų, kurie paraginti klebono kunigo Marek Gladki, surinko piniginę auką hospiso reikmėms. AČIŪ už Jūsų Gailestingumo liudijimą ir kilnias, atjaučiančias širdis, mokančias dalintis ir išgirsti kitus.

Visus, kurie kartojame maldos „Tėve Mūsų“ žodžius pasitikėdami Dievo Gailestingumu, raginame nors po mažą grūdelį nešti į Dievo palaimintus svirnus, kuriuose užgims Kasdienė Gailestingumo Duona, pamaitinanti alkstančius ir stokojančius meilės bei atjautos.

“Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas: mes juk visi dalijamės viena duona”

1 Kor 10,17

Hospiso bendruomenė