Jak zgłaszać chorego?

| 0

Hospicjum stacjonarne – główna pielęgniarka Ilona Klanauskaitė

Zwracać się w dniach pracy (I – V) w godz. 7.00–14.30.

Tel. +370 629 04 366


Hospicjum domowe – pielęgniarka Anna Kowalewska

Zwracać się w dniach pracy (I – V) w godz. 9.00–16.30.

Tel +370 640 44 501