Lithuanian (Lithuania)Polish (Poland)
Start

Gdańsk w Wilnie...

Znowu razem w: muzyce, śpiewie, kulturze, sztuce, bliskości...

Hospicjum, nasi chorzy ponownie byli blisko ludzkich serc.

Dziękuję za obecność idei hospicyjnej na Jarmarku Narodów, który odbył się w dniach 18–20 września w Wilnie.

Dziękuję za to, że wśród różnorodnych namiotów był namiot Hospicjum, przy którym gromadzili się Goście by spytać „jak i komu pomagamy”, by wspomóc nasze pomaganie.

Dziękuję Wszystkim Państwu,
s. Michaela Rak