Hospiso šeima Sekmadienį praleidžia bendrystėje

posted in: Aktualijos | 0

Vasario 21 d. rytą, Gailestingojo Jėzaus Seserų vienuolynių namų koplyčioje, susirinko Hospiso darbuotojai, savanoriai ir draugai padėkoti Dievui už buvimą kartu, nuveiktus darbus ir prašyti reikalingų malonių tolimesnei tarnystei. Buvome paliesti homilijos žodžių- „Svarbiausia klausyti Dievo, laikytis Jo įstatymo, o ne kieno kito“, – kalbėjo mūsų kapelionas kun. Andžej Bogdzevič. Taip, Jo valios vykdymas – tai svarbiausia užduotis! Šie žodžiai dar ilgai skambėjo širdyse, nes buvo patvirtinti Pal. Kun. Mykolui Sopočkai atminti skirtame filme, kurio premjerą pamatėme.

Hospiso salėje buvo rodomas kūrėjo Januszo Blank, kuris dirba Bialystoko Arkivyskupijos parodų ir konferencijų centre sukurtas filmas, kuris leido naujai prisiliesti prie mūsų Globėjo Pal. Kun. Mykolo Sopočkos asmenybės ir jo gyvenimo detalių. Šiltų bendravimo emocijų apsuptyje, buvo aptartos naujos patirtys, nauja pažintis su atrodo žinomu asmeniu, naujomis spalvomis suspindėjo Pal. Kun. Mykolo Sopočkos gyvenimas hospiso šeimos narių širdyse. Šis, mūsų Globėjas, tapo dar artimesnis mums savo paprastumu, meile žmogui ir begaline ištikimybe Dievo Gailestingumui ir jos sklaidai.