Hospisą aplankė ypatingi svečiai

posted in: Aktualijos | 0

Motociklininkų Vilties Armija

Jau penktą kartą hospise lankėsi Harley’u, Suzuki, Jawos ir kitų motociklų mylėtojai, kurie savo aistą sieja su misija – daryti gerą.

IX Piligriminio Aušros Vartų Žygio Motociklais Dalyvių šiemet buvo gausu, net 250. Jie atvažiavo iš įvairių Lenkijos kampelių su savo plieniniais žirgais, kad nusilenktų Tai, kurį šviečia Aušros Vartuose. Kai visi suvažiavo į hospiso kiemą, kuris nėra mažas, kaip sako patarlė obuoliui nebuvo vietos nukristi. Taigi, buvo daug ūžesio, bet ir džiaugsmo.

Džiaugsmas pripildė širdis, nes susitiko Draugai, kurie supranta vieni kitus, turi bendrus tikslus ir pažiūras. Svečius iš Motociklininkų Vilties Armijos sveikino nuoširdžios Hospiso darbuotojų, savanorių bei jaunimo šypsenos. Seserei Michaelai teko užduotis trokštančius pagirdyti, išalkusius pamaitinti. Visą tai sudarė šeimyninę atmosferą, kurią piligriminės kelionės vadovas kun. Januš Šimanski sutrumpino dviejais sakiniais: „Jaučiame vienybę su ses. Michaela ir su visais kurie čia yra. Norime atvažiuoti, aplankyti. Čia jaučiamės kaip šeimoje ir norime čia Vilniuje pas Gailestingumo seseris palikti gabalėlį mūsų širdies“. Reikėtų pridūrti, kad būtent tos širdis yra dosnios. Šiemet į šalmą surinkti pinigai skirti besikuriančiam Vaikų Hospiso Skyriui.

Tadeuš Andžejevski