Gloria in excelsis Deo!

posted in: Aktualijos | 0

Palaiminto Šv. Kalėdų laiko ir prasmingų Gailestingumo darbais 2019 metų!

Brangūs Hospiso Bičiuliai,
Tegul Šv. Kalėdos bus ypatingu susitikimo su Dievu laikas, kuris ateina pas mus Mažu Vaikeliu ir paslėptas kiekviename žmoguje.

Lai begalinė Dievo meilė pažadina mumyse dėkingumą Kūrėjui už rūpestį žmogumi, išsklaido liūdesį ir baimę, atgaivina džiaugsmą ir viltį bei leidžia į 2019 metus įžengti su begaliniu pasitikėjimu Dievu.

Su meilė ir malda
Ses. Michaela Rak