Gėlių ir širdies dovana

posted in: Aktualijos | 0

Vasario 8 dieną du broliai Jaroslav ir Karol Kalpevskiai vedė savo sužadėtines Juratę ir Solvitą.

Dvi nustabios poros ir jų vestuvių svečiai paremė mūsų hospiso misiją. Vietoje gėlių jaunieji surinko aukas sergantiems vaikams… Dėkojame.

Dievo meilė ir Jo palaima telydi Jus, Brangūs Jaunavedžiai bendrame gyvenimo kelyje.

Su dėkingumu

ses. Michaela Rak