Gailestingumo Motina

posted in: Aktualijos | 0

Brangūs Broliai ir Seserys,

gyvendami žemėje esame apsupti  kasdienių rūpesčių, džiaugsmų ir nusivylimų. Šiais  besibaigiančiais Gailestingumo metais raginame visus stabtelti ir atrasti laiko susitikti su Aušros Vartų Gailestingumo Motina  lapkričio 13-20 dienomis.

Lapkričio 18 d. Gailestingumo Motinai pavesime visus artimuosius, gyvus ir mirusius. Šią dieną bus meldžiamasi  už  Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso ligonius,  už gydytojus ir slaugytojus, už  šeimas ir išeivius. Visą šią dieną po kiekvienų Šv. Mišių  lauke Jūsų lauks savanoriai, kurie priims aukas Hospiso veiklai, bus galimybė susitikti  ir pasikalbėti su Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso darbuotojais ir savanoriais.

Kiekvieno Jūsų auka, taps oraus gyvenimo akimirka tiems, kurių laikas žemėje jau senka, tiems, kurie  siekia pilnavertiško gyvenimo iki pabaigos. Visi galime prisidėti prie sergančio žmogaus šypsenos ir laimės akimirkos,  tik leiskime  girdėti ir kalbėti savo širdžiai…

 

“Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte” Mt 25,40

Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso bendruomenės vardu nuoširdžiai visus kviečiu dalyvauti

Ses. Michaela Rak