Gailestingumo atlaidų aidai

posted in: Aktualijos | 0

„Štai Tavo Motina“- tokias žodžiais šiais metais visus tikinčiuosius pasitiko Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Lapkričio 16 d. (penktadienis)- pagrindinė atlaidų diena skirta visiems sergantiems ir jais besirūpinančiais medicinos darbuotojams. Šią dieną nuo ankstaus ryto iki vakaro visi atlaidų dalyviai buvo kviečiami malda, gailestingumo darbu ir savo aukomis paremti Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisą. Šiuose namuose rūpinamasi sunkiai sergančiais onkologiniais ligoniais ir jų artimaisiais.

13 val. Šv. Mišių metu buvo meldžiamasi Hospiso intencija, dėkojama už čia dirbančius darbuotojus ir savanorius, aukotojus ir geradarius, o ypač meldžiama vilties sergantiems ir jų šeimoms. Visuotinės maldos metu buvo prisiminti visi hospiso pacientai grįžę į Tėvo namus. Gausus būrys hospiso darbuotojų ir savanorių rinko aukas, kurios liudija sveikųjų ir sergančiųjų solidarumą, vienybę ir paramą.

Dėkojame Šv. Teresės bažnyčios ir Aušros Vartų koplyčios klebonui už galimybę rinkti aukas atlaidų metu, o visiems atlaidų Dalyviams ačiū už Jūsų maldas ir jautrią širdį, kuri visomis išgalėmis skatina pasitikėjo Dievo vedimu bei Gailestingumu. Begalinis ačiū visiems savo aukomis remiantiems Hospiso misiją, tegul Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija Gailestingumo Motina nuolat lydi Jus ir Jūsų šeimas savo globa.

Hospiso bendruomenė