Gailestingumo Atlaidų aidai

posted in: Aktualijos | 0

Šiandien per visas Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų Šv. Mišias ypatingai prisiminimė sergančius, meldėmės už juos, prašydami Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos globos ir užtarimo, pavedėme mūsų hospiso misiją: pacientus, jų šeimas, darbuotojus, savanorius bei aukotojus.

Po kiekvienų Šv. Mišių buvo renkamos aukos Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso reikmėms.

Dėkojame už Jūsų gerumą, dosnumą. Kiekviena auka yra svarbi ir reikalinga, ypač šiuo sunkiu laikotarpiu.

Nuoširdžiai dėkojame Klebonui Mons. Kun. Kęstučiui Latožai už ypatingą atvirumą ir tėvišką rūpestį.

Su dėkingumu ir pagarba

ses. Michaela Rak