Eugeniusz Kazimirowski

| 0

Eugeniusz Marcin Kazimirowski urodził się w 1873 r. w Wygnance na Podolu. Malarstwo studiował w Krakowie i Monachium. Odbył podróże artystyczne po Francji i Włoszech. Po 1914 r. osiadł w Wilnie, gdzie pracował jako nauczyciel rysunku w Seminarium Nauczycielskim. Bardzo aktywny twórczo, ze szczególnym upodobaniem malował portrety i pejzaże, obrazy religijne i kościelne polichromie, ale też zatrudniał się jako dekorator teatralny. Dużą popularnością cieszyły się jego widoki Wilna. Był też Kazimirowski działaczem Wileńskiego Towarzystwa Krajoznawczego, które miało swą siedzibę w klasztornym skrzydle Kościoła św. Michała. Pracownia i niewielkie mieszkanie artysty mieściły się przy ulicy Rossa 6, (obecnie nr 4 a). Drugą część budynku zajmował ksiądz Michał Sopoćko. Był on spowiednikiem Siostry Faustyny, która od 1933 roku przebywała w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Antokolu. W 1934 roku w pracowni Kazimirowskiego powstał pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego „Jezu ufam Tobie”. To właśnie ksiądz Sopoćko poprosił artystę o pomoc w malarskim zrealizowaniu widzeń Faustyny.

W 1936 roku Kazimirowski opuścił Wilno i osiadł w Białymstoku. Nadal był aktywnym artystą. Na przełomie lat 1937 – 1938 zaprezentował w Białymstoku około 100 obrazów na wystawie Białostockiej Grupy Plastyków. Głównie poświęcił się jednak drugiej swojej pasji, krajoznawstwu. W 1936 roku założył Związek Propagandy Turystyki Województwa Białostockiego, a w 1939 roku został prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Był ilustratorem przewodnika turystycznego Mieczysława Orłowicza i współautorem, razem z Mieczysławem Goławskim, przewodnika po mieście i okolicach. Zmarł we wrześniu 1939 roku i został pochowany na białostockim cmentarzu farnym. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeów Narodowych w Krakowie i Warszawie, Muzeum Teatralnego w Warszawie, Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu, Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, w Muzeum Sztuki we Lwowie i w posiadaniu osób prywatnych.

W samym Wilnie trudno odszukać dawne ślady Eugeniusza Kazimirowskiego. Bodaj jedynym jest obraz „Jezu ufam Tobie”. Wiąże się on ze Świętą Faustyną, błogosławionym ks. Michałem Sopoćko i z wielkim orędownikiem kultu Miłosierdzia Bożego Janem Pawłem II. To dlatego Wilno jest Miastem Miłosierdzia. Kolejny rozdział tej historii dopisuje Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego prowadzące przy ul. Rossa Hospicjum im. Błogosławionego Michała Sopoćko.

W cieniu tych wielkich postaci pozostał Eugeniusz Kazimirowski, którego ta wystawa ma przypomnieć.

Organizatorzy:
Kościół pw. św. Franciszka i św. Bernarda w Wilnie
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytut Polski w Wilnie
Hospicjum bł. Michała Sopoćki w Wilnie