Dziękujemy

wpis w: Aktualności | 0

W miniony weekend Wilno gościło w Gdańsku. Podczas tych dni można było obejrzeć i usłyszeć o tym co jest najpiękniejsze w Wilnie. Nie zabrakło również rozmów o wileńskich korzeniach gdańszczan, jak i spotkań literackich ze współczesnymi twórcami litewskimi i polskimi z Wilna.
Serdecznie dziękujemy Organizatorom Festiwalu Wilno w Gdańsku za to, że nasze hospicjum mogło podzielić się misją miłosierdzia.

Z wdzięcznością

s. Michaela Rak

https://www.gdansk.pl/tv/rozmowa-z-siostra-michaela-rak-z-wilen-skiego-hospicjum-bl-ksie-dza-michala-sopoc-ki-w-wilnie,v,2361