Dėkojame už tarnystę

posted in: Aktualijos | 0

Gegužės 29 dieną Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje Vilnaius arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas suteikė klierikui Aleksandrui, Egdarui ir Robertui diakonato šventimus. Atlikdami sielovadinę praktiką klierikai buvo mūsų hospiso savanoriais ir patarnavo pacientams. Esame dėkingi už tarnystės hospise laiką, linkime Dievo palaimos ir stiprybės, lydime malda.

Hospiso bendruomenė

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos nuotrauka