Dėkojame už širdies dosnumą

posted in: Aktualijos | 0

Pastarosios dienos buvo pilnos Jūsų širdžių dosnumo. Esame nepaprastai dėkingi Sudervės Švč. Trejybės parapijos Gyvojo rožinio grupei už skirtą paramą. Dėkojame Paluknio ir apylinkių gyventojams, kurie kasmet remdavo hospisą grupės „Trio Hanki“ koncertų metu. Šiemet, kai negalėjo susitikti tradiciniame kalėdinių giesmių giedojime, nepamiršo mūsų. Tariame didelį ačiū Oksanai ir Dariušui, Evai ir Vitalijui, bei Annai ir Janinai. Taip pat dėkojame Laisvės TV bei Vilniaus arkivyskupijos Caritui už skirtas asmens apsaugos ir dezinfekcines priemones.