Dėkojame už gautas dovanas

posted in: Aktualijos | 0

Birželio 9 dieną Asociacijos „Wspólnota Polska” bei Fondo „L“ dėka atkeliavo dezinfekcinės bei asmens apsaugos priemonės, kurios yra būtinos mūsų įstaigai. Gautomis dovanomis pasidalinome ir su kitomis įstaigomis.

Nuoširdžiai dėkojame už širdies dovaną, pagalbą bei paramą, ypač Firmai Stanex, kuri dovanai perdavė asmens apsaugos priemones.

Su pagarba ir dėkingumu

ses. Michaela Rak