Dėkojame už dovanas

posted in: Aktualijos | 0

Pastaruoju metu buvome gausiai apdovanoti. Už paramą dėkojame Fondui “Ignatianum” iš Krokuvos, Asociacijos “Odra-Niemen” Pakarpatės skyriui, Lietuvos Respublikos Garbės Konsulato Olštyne Direktoriui p. Waldemarui Ziarekui bei TVP Wilno darbuotojams. 

Ačiū!