Dėkojame už dovanas

posted in: Aktualijos | 0

Vasario mėnesį mus aplankė įvairios organizacijos, kurios savo dovanomis parėmė mūsų įstaigos kasdienybę.

Dėkojame visiems aukotojams ir geradariams: Krokuvos Ignatianum universitetui už akcijos „pakuotė mažyliui“ organizavimą, Asociacijos Odra Niemen Pakarpatės skyriui, Bochnia patriotų asociacijai, Kolumbo riteriams iš Pal. Kun. Mykolo Sopočkos Tarybos 17667, veikiančios prie Dievo Gailestingumo šventovės Krokuvoje – Lagievnikuose. Taip pat dėkojame mokykloms, kurios dalyvavo akcijoje „Šviesk viltimi“ ir palaikė mūsų misiją.

Pagalba, kurią patyrėme, yra labai svarbi mūsų įstaigai ir pacientams, kuriems tarnaujame. Tegul daromas gėris grįžta pas Geradarius!