Dėkojame už dosnumą

posted in: Aktualijos | 0

🇱🇹 Lapkričio 17 dieną Gailestingumo Motinos globos atlaidų metu, ypatingai prisiminėme sergančius žmones ir už juos meldėmės. Tai taip pat buvo hospiso diena, visą dieną mūsų savanoriai ir darbuotojai rinko aukas mūsų įstaigai.

🙏Per Šv. Mišias meldėmės už hospiso misiją. Lauke buvo šalta, bet jūsų širdys didelės ir šiltos.

❤Mieli aukotojai, Jūsų gerumo ir dosnumo dėka mūsų hospisui surinkta 12.496,95 Eu.

Jūs nuostabūs!

🤝 Nuoširdžiai dėkojame Šv. Teresės parapijos klebonui mons. Kęstučiui Latozai už pagalbą ir visiems, kurie savo širdies dovana parėmė hospiso misiją.