Brangūs Draugai iš Radomės – širdingai dėkojame

posted in: Aktualijos | 0

Balandžio 20 dieną Radomės mieste įvyko Paramos koncertas Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisui, kuris buvo pavadintas „Mocartas ir ne tik“. Idėjos iniciatoriais ir orginazotariais buvo trys ordinai: Maltos Ordino Riteriai, Šventojo Kapo Riteriai bei Kolumbo Riteriai.

Nepamirštami išgyvenimai liko po Radomės Kamerinio Orkestro, diriguojamo P. Piotr Barkowski, pasirodymo. Solistu smuikiniku buvo Robert Kwiatkowski.

Organizacinio komiteto nariais buvo: Sławomir Adamiec, Grzegorz Izbicki, Grzegorz Kotowski, Ewa Połczyńska, Paweł Przybyłek, Piotr Puchała, Robert Wiraszka ir Maciej Żółtowski. Informaciniu partneriu buvo Radio Plus Radom. Renginio Garbės mecenatu tapo Arkivyskupas Zygmunt Zimowski, kuris paaukojo Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisui 2.5 tūkst. Eurų.

Mūsų penkių asmenų delegaciją iš Vilniaus hospiso, tiesiog sukaustė nedrąsa pamačius pilną Radomės miesto savivaldybės Koncertų Salę. Už nuostabią atmosferą, kuri vyravo orkestro pasirodymo ir viso renginio metu, esame dėkingi didelės širdies Organizotoriams, Atlikėjams, Vedėjams bei Koncerto dalyviams.

Renginio metu surinkta 29 tūkst. zlotų suma papildė mūsų hospiso sąskaitą, kurio veikimo pradžia yra labai nelengva. Mūsų hospisas kolkas išsilaiko tik iš smulkių privačių asmenų, iš įvairių kraštų, aukų, todėl Radomės Draugų iniciatyva yra mums išskirtinė.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisidėjo organizuojant ir vedant paramos koncertą. Jūsų nesavanaudiški veiksmai yra neįkainojami, tai yra gailestingumo darbai nepagydomai vėžių sergantiems asmenims, kuriems reikalinga pagalba.

Ypatingai dėkojame Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Zygmunt Zimowski – Popiežiškosios Tarybos, Sveikatos apsaugos srityje, Pirmininkui už dosnią paramą ir už nuoširdžius žodžius, atsiųstus mums iš Romos. Dėkojame Ekscelencijai Vyskupui Henryk Tomasik – Radomės Vyskupijos Ordinarui bei Radomės miesto merui P. Andrzej Kosztowniak. Išskirtinius padėkos žodžius reiškiu žiniasklaidos atstovams.

Visada su dėkingumu prisiminsime Jūs mūsų maldose.

Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso ligonių, darbuotojų ir savanorių vardu

s. Michaela Rak