Bendradarbiavimą vainikavo padėka Dievui

posted in: Aktualijos | 0

Birželio 6 dienos popietę Gailestingojo Jėzaus kongregacijos namų koplyčioje bendrai maldai susirinko Hospiso darbuotojai, savanoriai ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos parengiamojo kurso seminaristai su ugdytoju kun. Gabrieliumi Satkausku. Naujai įšventintas kunigas Gabrielius aukojo Šv. Mišias, dėkodamas už Hospiso misiją ir seminaristų tarnystę jame. Sakydamas pamokslą pabrėžę Hospiso misijos svarbą ir šių namų, kaip Dievo namų išskirtinumą, patarnavimo ir bendrystės su ligoniais, gailestingumo pamokas. Visuotinės maldos metu meldėmes už visus Hospiso bendruomenės narius, aukotojus ir geradarius bei į Tėvo namus iškeliavusius Hospiso pacientus. Priimdami primicijų palaiminimą susitelkėme vienybėje ir asmeninėje maldoje.

Po Šv. Mišių Seminaristai aplankė Hospiso ligonius ir savo malda palydėjo juos ligos kelyje. Visi dalyvavusieji Šv. Mišiose susitiko Hospiso salėje, kur vaišindamiesi savanorės dovanotomis braškėmis ir gerdami arbatą, diskutavo ir dalinosi savo patirtimi bei ateities planais.

Dėkojame Dievui už Hospisą, kuris perkeičia žmonių širdis ir išsilieja artimo meilės darbais!