Aušros Vartų atlaidai

posted in: Aktualijos | 0

Brangieji,

lapkričio 13 dieną prasidės Šv. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos Globos atlaidai, kurie truks iki lapkričio 21 dienos.

Šiemet mąstysime apie vilties svarbą ir reikšmę, kurį ateina pas mus per Mergelę Mariją. Pagrindine atlaidų mintimi tapo kreipinys „Motina Vilties“.
Lapkričio 16 dieną 13 val. Aušros Vartų koplyčioje bus aukojamos Šventosios Mišios už sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus. Šiuo ypatingu laiku nukreipkime žvilgsnį į mūsų Gailestingumo Motiną ir pavęskime Jai visus svarbius reikalus.
Lapkričio 19 d. (penktadienis) – atlaidų diena, skirta hospiso misijai. 13 val. bus aukojamos Šventosios Mišios už hospiso misiją- melsimės už mūsų Pacientus ir jų šeimas, darbuotojus, savanorius ir aukotojus, taip pat prisiminsime visus pacientus, iškeliavusis į Tėvo namus.

Visą dieną bus renkamos aukos hospiso reikmėms. Prašome pagalbos ir paramos, kad ir toliau galėtume tarnauti mūsų pacientams – suaugusiems ir vaikams.

Būkime kartu!


Su pagarba ir viltimi
Ses. Michaela Rak