Aušros Vartų atlaidai 2023

posted in: Aktualijos | 0

“[…] Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.” (Lk 1, 46-47)

Tai yra žodžiai, kuriuos Marija pasakė šventajai Elžbietai, dalindamasi savo džiaugsmu priimant paskelbtą dieviškąją valią. Tad gausiai ateikime pas savo dangiškąją Mamą, Šventąją Mariją, pasidalinti išganymo džiaugsmu ir šlovinti Dievą jo gerumu. Tegu mūsų Gailestingumo Motina moko mus priimti Dievo Valią kiekvieną mūsų gyvenimo dieną.

Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos atlaidų metu, penktadienį (lapkričio 17 d.) Šv. Teresės bažnyčioje 15 valandą bus aukojamos Šv. Mišios lietuvių kalba už ligonius. Taipogi, 17 valandą bus aukojamos Šv. Mišios lenkų kalba dėkojant už Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso misiją, visus Ligonius, Darbuotojus, Savanorius ir Geradarius. 

Visos dienos metu bus galimybė skirti auką hospiso misijai – pamatysite mūsų Savanorius, vilkinčius geltonus marškinėlius. Bus galimybė paaukoti ir banko kortele.

Visą Aušros Vartų atlaidų programą rasite čia: https://ausrosvartai.lt/atlaidai-2023/ 

Kviečiame prisijungti prie bendros maldos.