Atviras laiškas dėl eutanazijos

posted in: Aktualijos | 0

Gerbiamieji,
Kreipiuosi į Jus dėl p. Marijos Aušrinės Pavilionienės Seime įregistruoto patobulinto Eutanazijos įstatymo projekto. Esu įskaudinta ir nuliūdinta šio žingsnio bei fakto, jog šiuolaikiniame europietiškame pasaulyje yra žmonių, kurie išreikšdami savo pažiūras nori grąžinti mus į praeitį, ir savo veiksmais siekia žmogiškumo sunaikinimo bei skatina visuomenės degradaciją.

Sergantis žmogus ir mūsų santykiai su juo mums visiems yra mūsų žmogiškumo – arba jo trūkumo – atspindys.

Visa širdimi išreikšdama pagarbą sergantiesiems ir mirštantiesiems kviečiu dėti visas pastangas siekiant atmesti šio įstatymo projektą!

Žmogaus gyvybė yra neliečiama!

Pristatome Jums raštą, kuris buvo išsiųstas p. Marijai Aušrinei Pavilionienei – sustiprinkite mūsų prašymą savo malda bei dvasine auka!

Su viltimi,
ses. Michaela Rak