Atsisveikinome su kun. M. Balcevičiumi

posted in: Aktualijos | 0

Šiandien palydėjome mūsų Bičiulį, Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapijos Kleboną Kunigą Miroslavą Balcevičių. Tai buvo didžios širdies žmogus, visada atviras kitų poreikiams. Rėmė mūsų hospisą tiek dvasiškai, tiek finansiškai.

Kunige Mirekai, norėjai, kad su Tavimi atsisveikinti atėję draugai, užuot dėję puokštes, paremtų mūsų hospiso misiją, kuri Tau buvo lavai artima.

Dėkojame Tau, kad vis dar esi su mumis ir tariame ačiū visiems, kurie įvykdė kunigo Miroslavo valią.

Mūsų gyvenimas nesibaigia. Iki pasimatymo!