Airija ir Vilnius kartu

posted in: Aktualijos | 0

Mūsų tautiečiai iš Lietuvos ir Lenkijos, gyvenatys Airijos žemėje prisiminė savo seseris ir brolius… Tie broliai ir seseris tai mūsų hospiso bendruomenė – mūsų ligoniai ir visi mes, kurie esame viena po hospiso stogu.

Rinkliava parapijose, Velykinė mugė lenkiškoje mokykloje SEN ir visa tai skirta paremti mūsų hospiso misiją dvasiškai ir finansiškai. Dėkojame visiems už siršies atvirumą ir širdies dovaną, kurios dėka galėsime ir toliau tarnauti tiems, kuriems reikalinga pagalba.

Telaimina Gailestingasis Jėzus ir apdovanoja savo malonėmis visus organizatorius, dvasininkus ir visus remėjus.

Su dėkingumu

ses. Michaela Rak su hospiso bendruomene