2012 metai

posted in: Aktualijos | 0

Palydime 2012-uosius, kurie Vilniaus Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisui buvo gausūs reikšmingų įvykių. Besibaigiančių metų birželį buvo baigtas daugiau nei trejus metus trukęs pastato Rasų g. 4 remontas ir pirmasis Lietuvoje hospisas buvo paruoštas naudoti.
Kitas hospiso – medicinos įstaigos veiklos parengiamasis etapas buvo gauti leidimą teikti paliatyviosios medicinos paslaugas ir Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos sutikimą, kad Vilniaus hospisas būtų įrašytas į medicinos įstaigų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, registrą. Abu iššūkius, pareikalavusius daug organizacinių, administracinių ir dalykinių pastangų (atitikti visus reikalavimus, keliamus hospiso būtiniausiai medicinos įrangai, apmokyti personalą paliatyviosios medicinos, pasirašyti sutartis dėl laboratorinių tyrimų ir t. t.) galop pavyko įveikti (nors neapsieita ir be sunkumų).
Darbščiųjų metų pabaigą pradžiugino Vilniaus teritorinės ligonių kasos sprendimas pritarti hospiso prašymui dėl paliatyviosios medicinos įstaigos finansavimo 2013 metais. Ligonių kasos vadovybė parodė ypatingą palankumą ir supratimą pirmajam šalyje besikuriančiam hospisui ir patikino, kad sutartis dėl finansavimo bus pasirašyta artimiausiu įmanomu laiku – tai leistų hospisui plačiai atverti duris su vėžiu kovojantiems ligoniams.
Už visa tai dėkojame Dievui. Dėkojame ir Jums, brangūs mūsų Bičiuliai – Rėmėjai, Statybininkai, Savanoriai, įvairių hospiso kūrimo sričių Pagalbininkai.
Visiems, kurie šiuo laikotarpiu kaip nors įspaudė pėdsaką hospiso istorijoje, dar kartą norėčiau perduoti nuoširdžiausius linkėjimus kiekvienos 2013-ųjų dienos proga. Te Dievas apdovanoja Jus savo malonėmis ir suteikia Jums palaiminimą.
Ses. Michaela Rak ir bendrakoordinatoris Tadeusz Andrzejewski