Wesprzeć Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki można przekazując 2% podatku dochodowego.

(UWAGA! Możliwość przekazania 2% dla Hospicjum jest dostępna tylko dla osób pracujących na Litwie.)

Formularz FR0512 v.3 można wypełnić przez internet lub w wersji papierowej, która jest dostępna w oddziałach Inspekcji Podatkowej (VMI), jak również w Hospicjum przy ul. Rasų 4 w Wilnie w dniach pracy w godz. od 9:00 do 15:00.

Poniżej można pobrać formularz i wypełniony dostarczyć do Inspekcji Podatkowej albo do Hospicjum.

Formularz w formacie PDF

Chcąc przekazać 2 proc. na rzecz Hospicjum:
w okienkach 1–4 należy wpisać odpowiednio: pesel; telefon; imię, nazwisko; adres
w okienku 5 – rok rozliczeniowy, tj. rok poprzedni w okienku 6S należy zaznaczyć “X” w okienku E1 – wpisać “2”
w okienku E2 – kod hospicjum 302837031
w okienku E4 – 2%
w okienku E5 należy wpisać rok, w zależności na jaki okres ma się zamiar przekazać podatek (najdłuższy okres sięga 5 lat)

UWAGA! 2% mogą przekazać tylko osoby, które zadeklarowały dochody za rok poprzedni. Można to zrobić za pośrednictwem internetowego systemu samoobsługi VMI (podłączając się przy pomocy podpisu elektronicznego lub bankowości internetowej), albo w najbliższym oddziale VMI. W przeciwnym razie pomoc nie zostanie przekazana.

Dziękujemy za Waszą dobroć!